BURS YÖNETMELİĞİ / GENEL BİLGİDernek merkezinde 15 gün süreyle ilan eder. Bu süre içinde Dernek Yönetim Kuruluna müracaat etmeyenlerin bursları iptal edilmiş sayılır.

Bursun Kazanılması

Burs Komitesinin değerlendirmesinden sonra belirlenen bursiyer adayları Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Yönetim Kurulu, karar vermeden önce, bursiyer adayları ve burs Komitesiyle yüzyüze görüşebilir.

Burs Kaynakları:
A – Burs için yapılan bağışlar,
B – Burs Komitesinin düzenlediği etkinliklerden elde edilen gelirler,
C – Dernek bütçesinden aktarılan gelirlerden oluşur.

Yürürlük:
Bu yönetmelik 31 Mayıs 2009 tarihli Ankara Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

Yürütme:
Bu yönetmeliği Yönetim Kurulu yönetir.