Ankara Kulübü Derneği'ne Üye Olma KoşullarıAnkara Kulübü Derneği'nin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi Derneğe üye olma hakkına sahiptir. Bu kapsamda;

- Derneğin amaç ve çalışmalarını benimsemiş olan ve Derneğe üyeliği için başvuran kişilerin başvuruları özgeçmişlerine bakılarak Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

- Ankara Kulübüne siyasi kimlik taşıyanlar üye olabilirler ancak kulüp faaliyetlerini kullanarak siyaset yapamazlar.

-Üyelik başvuru yada davet yoluyla olabilir.


Üyelik başvurusu için gerekli belgeler;

* Güncel bilgilerle doldurulmuş üyelik formu, Dernek merkezinden yada internet sayfamızdan temin edebilirsiniz.

* Nüfus Cüzdanı fotokopisi

* 3 Adet Vesikalık Fotoğraf 

Üyelik başvuruları elden Dernek Merkezimizde kabul edilmektedir.

Giriş aidatımız :50.00
Yıllık aidatımız :30.00