KURUCULARIMIZTÜZÜK MADDESİ


İlk Kurucular

Madde 3- Kulübün ilk kurucuları aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Ahmet HANİF, Dr. Ahmet Kazım MIHÇIOĞLU, Arif ÇUBUKÇU, Burhan ÇAKIR, Emin Halim ERGUN, Fuat BÖREKÇİ, Hasan ALEMDAR, Hasan Fehmi YAĞCI, Hadi ÇAYIRLIOĞLU, Hilmi TOYGAR, Hıfzı Oğuz BEKATA, İbrahim Kemal ORAN, Dr. Mahir MAVİOĞLU, Mehdi MIHÇIOĞLU, Mehmet Ali ERKUT, Mehmet HAMAMCI, Mithat YAĞCIOĞLU, Muammer AKPINAR, Muhlis BAYRAMOĞLU, Mustafa KINACI, Osman Talat İLTEKİN, Raşit BÖREKÇİ, Ramiz EREN, Reşat ERHAN, Sabit KOCABEYOĞLU, Selahattin KOÇ, Sabri BULGURLU, Sami YAZICILAROĞLU, Vehbi KOÇ, Şevki TAŞPINAR, Dr. Talat Vasfi ÖZ, Zeki MUSLUOĞLU