DUYURU


DUYURU!

DERGİ LOGO

İKTİSADİ İŞLETME KURULUŞ BELGESİ

BAŞKENT ANKARA DERGİSİ VE ANKARA KULÜBÜ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Derneğimiz tarafından 3 ayda bir çıkarılacak olan, Başkent Ankara Dergisi yayın hayatına başlamıştır.

Aynı zamanda, kuruluş işlemlerini tamamladığımız Ankara Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi faaliyete geçmiştir.

Dergimizde yer alan reklamlar için, belirlenen fiyat tarifesine göre bir bedel tahsil edilmekte, basım ve dağıtım masrafları elde edilen gelirlerden karşılanmaktadır.

Maliye Bakanlığı’nca yapılan kanuni düzenlemelerde; bu türden (reklam hizmeti verilmesi vb. gibi) işlemlerin devamlılık arz etmesi halinde, iktisadi işlem sayılacağı ve vergiye tabi tutulması gerekeceği belirtilmiştir.

Söz konusu kanuni düzenlemelere uymak ve sonradan cezai bir durumla karşılaşmamak amacıyla; dergi için yapılacak reklam alma hizmeti ve basım dağıtım faaliyetlerinin, iktisadi işletme bünyesinde yapılmasına Yönetim kurulumuz tarafından karar verilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır.

Alınan bedel için, iktisadi işletmemizden fatura düzenlenecek ve reklamı veren firmalar bu faturayı doğrudan gider yazacaklardır.

Sonuç olarak, iktisadi işletme bünyesinde bu türlü işlemlerden elde edilecek gelirler Derneğimize fon olarak aktarılacak ve Derneğimizin faaliyetleri için kullanılacaktır.
Bu türlü gelirlerin, dolayısıyla elde edilecek karın artışı şüphesizdir ki, Derneğimize aktarılacak tutarı da artıracaktır.

Bütün üyelerimizden, reklam verebilecek kişi ve kuruluşların bulunması ve anlaşma sağlanmasına katkı yapmalarını rica ediyoruz.

Ayrıca bugüne kadar, reklam vererek katkı sağlayan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Saygılarımızla,

ANKARA KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU adına Başkan Dr. METİN ÖZASLAN