GENEL KURUL DUYURUSU


DUYURU!

Derneğimiz Olağan Genel Kurul toplantısının 19.05.2018 tarihinde, Çamlıca Mahallesi Bağdat Cad.170 sokak no:2 Yenimahalle/Ankara adresinde, Saat:12: 00'de aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, Çoğunluk sağlanmadığı taktirde ise ikinci toplantının 26.05.2018 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılmasına.

1- Açılış 

2- Başkanlık divanının seçimi ve Başkanlık divanının
tutanaklarına imza atma yetkisinin verilmesi.
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
4- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının 
okunması, müzakeresi ve yönetim kurulu ile Denetim
Kurulunun ibrası.
5- Bilanço Gelir ve Gider hesaplarının müzakeresi ve ibrası.
6- Genel merkez Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin 
müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması.
7- Dernek Ana tüzüğünde ve yönetmelikler de yapılacak 
değişikliklerin görüşülerek ,Genel Kurul Onayına sunulması.
8- Yeni dönem çalışma programı ve tahmini bütçesinin 
görüşülmesi, Genel Kurul Onayına sunulması.
9- Yönetim Kurulu ,Denetleme kurulu ,Onur Kurulu ve Seymen 
Divan Kurulu'nun seçimi.
10- Dilek ve Teminler. 
11- Kapanış.